Zarządzenie Nr 129/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności
 
     Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Wyznaczam nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w następujących szkołach:
 
  1) Szkoła Podstawowa w Brzydowie - Pani Danuta Karolak,
 
  2) Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach - Pani Dorota Łukasik,
 
  3) Szkoła Podstawowa w Szyldaku - Pani Barbara Rajewska,
 
  4) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie - Pani Joanna Szymańska,
 
  5) Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu - Pan Marcin Łasica,
 
  6) Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie - Pani Elżbieta Orlikowska,
 
  7) Zespół Szkół w Lipowie - Pani Elżbieta Brzozecka,
 
  8) Zespół Szkół w Pietrzwałdzie - Pani Katarzyna Wiszniewska,
 
  9) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie - Pani Beata Kaczyńska,
 
  10) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie - Pani Marta Chmura-Banacka,
 
  11) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach - Pani Jadwiga Deorocka.
 
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.09.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2016, ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214295
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości