Zarządzenie Nr 129/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2014r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi Nr rej OTO 2772.
 
     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. W zarządzeniu Nr 23/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi Nr rej OTO 2772 w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 
„4. Ustalone niedobory lub nadwyżki ilościowe pomiędzy stanem zużycia paliwa wg dokumentów, a zużyciem paliwa wg normy, nieprzekraczające 5% końcowego stanu ilościowego, uznaje się za zużycie paliwa wg normy. W przypadku stwierdzenia nadwyżki lub niedoboru powyżej 5% końcowego stanu ilościowego, przeprowadzona zostanie kontrola wyjaśniająca.”
                                                                                      
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.10.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 20.10.2014, ostatnia aktualizacja: 20.10.2014, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622615
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości