Zarządzenie Nr 129/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 listopada 2012 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy Ostróda powołuję komisję w następującym składzie:

 

      1. Marek Wydrzyński - przewodniczący komisji;

 

      2. Beata Czerkas - członek komisji;

 

      3. Władysław Jankiewicz - członek komisji.

 

      § 2. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych stanowiących własność Gminy.

 

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2013, ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, odsłon: 862


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526797
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości