Zarządzenie Nr 128/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 lipca 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”.
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”.
 
 2. W skład komisji wchodzą:
 
 1/ Bogusław Fijas – przewodniczący,
 2/ Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego,
 3/ Marek Wydrzyński – członek,
 4/ Janusz Sadowski– członek.
 
§ 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.
 
 2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego oraz sołtysa z okręgów: Durąg
 I Pietrzwałd
 
§ 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.07.2022
Osoba przekazująca: Marek Wydrzyński

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.07.2022, ostatnia aktualizacja: 28.07.2022, odsłon: 104


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057834
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości