ZARZĄDZENIE Nr 128/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 września 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Tomasz Kosecki - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Magdalena Kamińska – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: Nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, Nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, Nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, Nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, Nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, Nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, Nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, Nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, Nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, Nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, Nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, Nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, Nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, Nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, Nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, Nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, Nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, Nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, Nr 76/22 o pow. 0,4053 ha;
 
  2) IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2017, ostatnia aktualizacja: 07.09.2017, odsłon: 593


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215867
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości