Zarządzenie Nr 128/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 września 2016 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 3/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań w § 1 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
 
„5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum  im. Żołnierza Polskiego w Durągu,
 
6. Agnieszka Turulska - Dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Ostródzie,”
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.09.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2016, ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, odsłon: 691


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219088
odsłon strony

Aktualnie mamy
83 gości