Zarządzenie Nr 128/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2014r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 
     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr VII/28/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję w składzie:
 
     1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący komisji,
 
     2. Teresa Ołowska - Zastępca przewodniczącego komisji,
 
     3. Marta Podgórska - Sekretarz komisji,
 
     4. Waldemar Cieśluk - Członek komisji,
 
     5. Beata Czerkas - Członek komisji,
 
     do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014, zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego, określonego w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
     § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 17.10.2014r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska
 

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 17.10.2014, ostatnia aktualizacja: 17.10.2014, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622567
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości