Zarządzenie Nr 127/2017
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 7 września 2017 r.
 
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników
 
     Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1457) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 wyznaczam do dnia 14 września 2017 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.09.2017, ostatnia aktualizacja: 08.09.2017, odsłon: 619


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569100
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości