ZARZĄDZENIE Nr 127/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 września 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Inspektor w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r., poz.446) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Inspektor w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
 § 2. W skład komisji wchodzą:
 
 1) Cezary Wawrzyński-Przewodniczący;
 2) Beata Czerkas-Zastępca Przewodniczącego;
 3) Elżbieta Kulesza-Sekretarz;
 4) Henryka Markowska -Członek.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

Data przekazania do publikacji: 08.09.2016r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.09.2016, ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, odsłon: 727


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058171
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości