Zarządzenie Nr 127/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 listopada 2010 r.

 

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam:

 

 1/ Panią Ewę Strumiłło w Szkole Podstawowej w Lipowie,

 

 2/ Pana Macieja Fryczyńskiego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie,

 

 3/ Panią Dorotę Łukasik w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach,

 

 4/ Panią Barbarę Rajewską w Szkole Podstawowej w Szyldaku,

 

 5/ Panią Urszulą Zielińską w Szkole Podstawowej w Wygodzie,

 

 6/ Panią Joannę Szymańską w Szkole Podstawowej w Zwierzewie,

 

 7/ Panią Annę Jaworską w Gimnazjum w Lipowie,

 

 8/ Pana Rafała Jaremę w Gimnazjum w Ostródzie,

 

 9/ Panią Wiesławę Kobiałkę w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie,

 

10/ Panią Jadwigę Deorocką w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach, do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności.

                   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2010, ostatnia aktualizacja: 04.11.2010, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238713
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości