Zarządzenie Nr 126/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Ewelina Ignaczewska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działki ewidencyjne:
 
  1) Nr 675/8 o pow. 0,1977 ha,
 
  2) Nr 675/9 o pow. 0,1919 ha,
 
  3) Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha,
 
  4) Nr 675/22 o pow. 0,3424 ha,
 
  5) Nr 675/24 o pow. 0,1927 ha.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.08.2018, ostatnia aktualizacja: 28.08.2018, odsłon: 269


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907222
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości