Zarządzenie Nr 125/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski – przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Tomasz Kosecki – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, gminie Ostróda, oznaczonych jako:
 
  1) działka ew. Nr 235/6, o pow. 0,1639 ha;
 
  2) działka ew. Nr 235/7, o pow. 0,2227 ha;
 
  3) działka ew. Nr 235/11, o pow. 0,1382 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2017, ostatnia aktualizacja: 31.08.2017, odsłon: 578


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215894
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości