Zarządzenie Nr 125/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 września 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda niżej wyszczególnione działki:
 
  1) położone w obrębie Durąg, oznaczone w ewidencji jako:
 
  a) działka nr 126/41,
 
  b) działka nr 126/6,
 
  2) położone w obrębie Lipowiec, oznaczone w ewidencji jako:
 
  a) działka nr 80/25,
 
  b) działka nr 80/27,
 
  c) działka nr 80/89,
 
  d) działka nr 80/106,
 
  e) działka nr 80/6,
 
  3) położoną w obrębie Morliny, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 4/100.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.09.2016, ostatnia aktualizacja: 06.09.2016, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219488
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości