Zarządzenie Nr 125/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 października 2010r.

 

W sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) - zarządza się co następuje:

 

      § 1. Ustala się wewnętrzne przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, zgodnie z załącznikami.

 

      § 2. Za prawidłowe przestrzeganie ustalonych wewnętrznych przepisów odpowiedzialni są kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

      § 3. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy do zapoznania się z treścią zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      § 5. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/08 z dnia 18 października 2008r. w sprawie ustalania wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.12.2010, ostatnia aktualizacja: 21.12.2010, odsłon: 910


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544730
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości