Zarządzenie Nr 124/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 05 lipca 2022 r.
 
w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 3 miesięcy, część zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 6, położonej w obrębie 8 Ostróda, przy ul. 11 Listopada 39:
 
1) lokal o powierzchni 101,49 m2, znajdujący się w budynku nr 39 przy ul. 11 Listopada w Ostródzie,
2) udział wynoszący 11/100 w gruncie działki ew. Nr 6, obręb 8 Ostróda o powierzchni 3238 m2, służący do obsługi lokalu, o którym mowa w pkt 1.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 14.07.2022
Osoba przekazująca: Ilona Rybarkiewicz

Sporządził/a: Ilona Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.07.2022, ostatnia aktualizacja: 14.07.2022, odsłon: 55


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827429
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości