Zarządzenie Nr 124/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Podinspektora do spraw podatków i opłat w Referacie Finansowym.
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Podinspektora do spraw podatków i opłat w Referacie Finansowym.
 
    § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński, Sekretarz Gminy –Przewodnicząca Komisji;
 
  2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji
 
  3) Teresa Ołowska, Skarbnik Gminy-Członek Komisji;
 
  4) Monika Klimowska, Inspektor Referatu Finansowego –Członek Komisji.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.08.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.08.2018, ostatnia aktualizacja: 27.08.2018, odsłon: 267


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927033
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości