Zarządzenie Nr 123/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2004r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 14/2000 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Ostródzie wprowadza się następujące zmiany:

 

      1) w § 14 uchyla się ustęp 2.

 

      2) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:

 

      „Od 01 stycznia 2005 r. w Urzędzie Gminy wprowadza się 4 miesięczny okres rozliczeniowy”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 26.07.2005, ostatnia aktualizacja: 26.07.2005, odsłon: 969


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070570
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości