Zarządzenie Nr 122/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: radca prawny
 
    Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: radca prawny.
 
    § 2. W skład Komisji wchodzą:
 
  1) Jan Brzozowski (Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego) – Przewodniczący,
 
  2) Elżbieta Kulesza (Inspektor ds. kadr) – Sekretarz,
 
  3) Cezary Wawrzyński (Sekretarz Gminy) – Członek,
 
  4) Teresa Ołowska (Skarbnik Gminy) – Członek,
 
  5) Beata Czerkas (Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich) – Członek.
 
    § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.08.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.08.2018, ostatnia aktualizacja: 14.08.2018, odsłon: 330


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907418
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości