Zarządzenie Nr 122/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Oddaje się w użyczenie na okres 15 lat, na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” Ostróda, obszar o powierzchni 1,0976 ha na działce Nr 155/3, położonej w obrębie Stare Jabłonki, w celu prowadzenia usług sportowych.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2017, ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, odsłon: 579


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215890
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości