Zarządzenie Nr 122/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia obszar o pow. 0,1800 ha, stanowiący część nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 76 o pow. 5,0700 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, będącej własnością Gminy Ostróda, na okres do 5 lipca 2019 r.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2016, ostatnia aktualizacja: 31.08.2016, odsłon: 720


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215837
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości