Zarządzenie Nr 122/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 grudnia 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda,

 

2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda,

 

3. Monika Kobiałka - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda,

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, według katastru nieruchomości oznaczonej Nr 235/3, położonej w obrębie i miejscowości Międzylesie, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.12.2007, ostatnia aktualizacja: 21.12.2007, odsłon: 896


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527090
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości