Zarządzenie Nr 12/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2020 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia, na okres od 25 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., część nieruchomości położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 633, stanowiącej własność Gminy Ostróda, tj.:
 
1) budynek zlokalizowany na dz. ew. Nr 633, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, przy ul. Ostródzkiej 9a, o pow. użytkowej 22,00 m2;
 
2) grunt o pow. 69 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 633, obręb Samborowo, służący do obsługi ww. budynku.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 03.02.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.02.2020, ostatnia aktualizacja: 03.02.2020, odsłon: 358


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803105
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości