Zarządzenie Nr 121/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1.  Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę dwóch obszarów A i B, stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo tj. działki ew. Nr 432/38 o pow. 0,1141 ha, oznaczonych odpowiednio:
 
  1. obszar A o powierzchni 0,0077 ha;
 
  1. obszar B o powierzchni 0,0143 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2017, ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, odsłon: 580


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215759
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości