Zarządzenie Nr 121/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Tomasz Kosecki - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
2) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
3) Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Finansowego Urzędu Gminy Ostróda;
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
1) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej nr 675/31 o pow. 0,2377 ha,
2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej nr 675/32 o pow. 0,2283 ha,
3) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 o pow. 0,1166 ha i nr 69/2 o pow. 0,0342 ha, położonych w obrębie Górka.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.08.2016, ostatnia aktualizacja: 26.08.2016, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215800
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości