Zarządzenie nr 121/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2004r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników Urzędu Gminy

 

      Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/137/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych zarządza się, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisje do przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Gminy  w składzie:

 

      1. do oceny Pani Janiny Roman komisja w składzie:

 

   - Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

   - Przewodniczący Rady  Roman Nowakowski - członek;

 

   - Radny Wiktor Kosek - członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

 

      2. do oceny Pani Grażyny Pydyn  komisja w składzie:

 

   - Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

   - Przewodniczący Rady Roman Nowakowski - członek;

 

   - Radny Tomasz Klimecki - członek Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

      3. do oceny Pani Danuty Kucharczuk komisja w składzie:

 

   - Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - przewodniczacy;

 

   - Przewodniczący Rady Roman Nowakowski - członek;

 

   - Radny Czesław Majewski - członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich.

 

      4. do oceny Pani Marii Kubaszczyk komisja w składzie:

 

   - Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

   - Przewodniczacy Rady Roman Nowakowski - członek;

 

   - Radny Andrzej Suchodolski - członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich.

 

      5. do oceny Pana Jana Brzozowskiego komisja w składzie:

 

   - Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

   - Przewodniczący Rady Roman Nowakowski - członek;

 

   - Radny Jerzy Skolmowski - członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich.

 

      § 2.1. Oceny dokonuje się według zasad ustalonych w uchwale Nr XXVIII/137/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

      2. Oceny dokonuje się za okres od 17 grudnia 2000r. do 21 grudnia 2004r.

 

      § 3. Komisja dokonuje oceny, o której mowa w § 2 do dnia 31 stycznia 2005 roku.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2005, ostatnia aktualizacja: 11.01.2005, odsłon: 945


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682763
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości