Spis treści Zarządzenia Nr 121/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.

 

Załącznik Nr 1 Projekt uchwały do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 121/03 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie budżetu na rok 2004.

 

   - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji;

 

   - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji;

 

   - Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok;

 

   - Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Dochody i wydatki w 2004 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

 

   - Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;

 

   - Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004;

 

   - Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Prognoza kwoty długu gminy;

 

   - Załącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Przychody i rozchody budżetu gminy w 2004 roku;

 

   - Załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Sytuacja finansowa gminy;

 

   - Załącznik Nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2004: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

 

      Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 121/03 z dnia 12 grudnia 2003r. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 14 listopada 2003r.

 

 

 

Zarządzenie poniżej w pliku do ściągnięcia pojemność 1,51 mb

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 1 074


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544690
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości