Zarządzenie Nr 12/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 lutego 2007 r

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

      Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., poz. 2572) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Wyznaczam:

 

   1/ Panią  Joannę Mieczkowską w Szkole Podstawowej w  Brzydowie,

 

   2/ Panią  Henrykę  Gostołek w Szkole Podstawowej w Idzbarku,

 

   3/ Panią  Jolantę Okoniewicz  w Szkole Podstawowej w  Lipowie,

 

   4/ Pana  Macieja Fryczyńskiego w szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie,

 

   5/ Panią Urszulę Janicką w Szkole Podstawowej w  Samborowie,

 

   6/ Panią Dorotę  Łukasik  w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach,

 

   7/ Panią Barbarę Rajewską w Szkole Podstawowej w Szyldaku,

 

   8/ Panią Bożeną Bohdziewicz w Szkole Podstawowej w Tyrowie,

 

   9/ Panią Urszulą Zielińską  w Szkole Podstawowej w Wygodzie,

 

   10/ Panią Danutę Kamińską w Szkole Podstawowej w Zwierzewie,

 

   11/ Panią Annę  Małecką w Gimnazjum w Durągu,

 

   12/ Panią Annę Jaworską w Gimnazjum w Lipowie,

 

   13/ Panią Jolantę Pruchniewską w Gimnazjum w Ostródzie,

 

   14/ Panią Marię Domin w Gimnazjum w Samborowie,

 

   15/ Panią Krystynę Bohdanowicz w Przedszkolu Samorządowym w Samborowie,

 

   16/ Panią Wiesławę Kobiałkę w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie,

 

   17/ Panią Elżbietę Mral w Przedszkolu Samorządowym w Starych  Jabłonkach,

 

   18/ Panią Mariolę Maciejewską w Przedszkolu Samorządowym w  Tyrowie.

 

do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.02.2007, ostatnia aktualizacja: 08.02.2007, odsłon: 778


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214601
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości