Zarządzenie Nr 12/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2004 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remonty bieżące dróg gminnych w roku 2004".

 

      Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na "Remonty bieżące dróg gminnych w roku 2004" - powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz Komisji - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek Komisji - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.03.2004, ostatnia aktualizacja: 07.03.2004, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070504
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości