Zarządzenie Nr 120/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 czerwca 2022 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej- Biuro Obsługi Interesanta
 
 Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej- Biuro Obsługi Interesanta.
 
 § 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Grzegorz Kastrau-Zastępca Wójta Gminy Ostróda - Przewodniczący Komisji
2) Katarzyna Grzeluk- Inspektor - Sekretarz Komisji
3) Beata Czerkas- Sekretarz Gminy Ostróda - Członek Komisji
4) Anna Płecha- Skarbnik Gminy Ostróda - Członek komisji  
 
 § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
 § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 30.06.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.06.2022, ostatnia aktualizacja: 30.06.2022, odsłon: 168


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679911
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości