Zarządzenie Nr 120/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 października 2010r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/35 o pow. 0,0136 ha, położonej w obrębie i miejscowości Kajkowo gm. Ostróda, stanowiącej współwłasność Bożeny Pawełczyk, małż. Józefa i Marii Piątek, małż. Bernarda i Bożenny Szpanowskich, małż. Bogusława i Cecylii Wrombel.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 11 października 2010r. Rep. „A” Nr 1464/2010 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 14-100 Ostróda - Notariusz Alina Sanecka.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.10.2010, ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214637
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości