Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 stycznia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Magdalena Burzycka - przewodnicząca komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Tomasz Kosecki - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ew. nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo;
 
  2) III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki 675/32 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
     § 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda
Sekretarz Gminy Ostróda
Cezary Wawrzyński
 
Data przekazania do publikacji: 12.01.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.01.2017, ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, odsłon: 600


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214301
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości