ZARZĄDZENIE Nr 1/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 stycznia 2014r.
 
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
      Na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.01.2014r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2014, ostatnia aktualizacja: 07.01.2014, odsłon: 842


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803115
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości