Zarządzenie Nr 1/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Naprom, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka Nr 129/4 o pow. 0,8100 ha.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2010, ostatnia aktualizacja: 06.01.2010, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214676
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości