Zarządzenie Nr 119/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Karolina Rybarkiewicz - przewodnicząca komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Finansowego Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Tomasz Kosecki - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej nr 675/31 o pow. 0,2377 ha,
 
  2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej nr 675/32 o pow. 0,2283 ha,
 
  3) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 o pow. 0,1166 ha i nr 69/2 o pow. 0,0342 ha, położonych w obrębie Górka.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.08.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2016, ostatnia aktualizacja: 22.08.2016, odsłon: 747


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214284
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości