Zarządzenie Nr 119/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
 
          „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę
           kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica”.
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
                                                                                                                                                                                    
 § 1.1.Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:
             „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę
              kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica”.
 
         2. W skład komisji wchodzą:
 
             Bogusław Fijas - przewodniczący
             Jan Brzozowski– z-ca przewodniczącego
             Zbigniew Tomczyk – członek
             Bogdan Sitnik - członek
             Roman Szewczyk - członek                
                                                                                                                                                                    
    § 2. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy, administratora sieci
           wodno-kanalizacyjnych, radnych i sołtysów z okręgów i miejscowości Reszki, Gruda, Turznica.
 
    § 3.Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
 
    § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.10.2014r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 02.10.2014, ostatnia aktualizacja: 02.10.2014, odsłon: 818


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569062
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości