Zarządzenie Nr 119/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego w 2005r.

 

      Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 7 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005 z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

 

      § 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,- zł, słownie jeden milion zł, z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Olsztynie, Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie, z przeznaczeniem na pokrycie występującego niedoboru wydatków, nie znajdującego pokrycia w budżecie gminy w 2005 roku.

 

      § 2. Szczegółowe warunki przekazania kredytu, oprocentowanie, terminy spłaty oraz odsetki, określi umowa kredytowa zawarta pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. Oddział w Olsztynie, Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 

data publikacji: 11.01.2005, ostatnia aktualizacja: 11.01.2005, odsłon: 978


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682625
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości