Zarządzenie Nr 119/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 grudnia 2003r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust. 1 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość oznaczoną w/g ewidencji gruntów jako działka Nr 7/5 o pow. ogólnej 50 m położoną w obrębie RYN, Gmina Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 983


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100296
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości