Zarządzenie Nr 119/ 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 grudnia 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Samborowo oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka:

 

Nr 261/3 o pow. 36 m2   - zabudowana  zbiorczą przepompownią ścieków .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.12.2007, ostatnia aktualizacja: 14.12.2007, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236021
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości