Zarządzenie Nr 118a/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie na okres sześciu lat od dnia 1 października 2017 r.:
 
  1) na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Gminy Ostróda nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Lubajny, oznaczoną jako działka ew. Nr 269/15 o pow. 0,5136 ha w celu budowy i utrzymania placu rekreacyjnego;
 
  2) na rzecz Stowarzyszenia Durąg XXII wieku część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 Durąg, oznaczonej jako działka ew. Nr 87/4, o pow. 0,7675 ha w celu budowy i utrzymania placu zabaw.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko
 
 

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.08.2017, ostatnia aktualizacja: 22.08.2017, odsłon: 584


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214269
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości