Zarządzenie Nr 118/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Łucja Fafińska– członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 166/65 o pow. 0,2805 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki;
 
  2) II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki;
 
  3) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 170/3 o pow. 0,0318 ha, położonej w obrębie Grabin.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.08.2018, ostatnia aktualizacja: 14.08.2018, odsłon: 272


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907379
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości