Zarządzenie Nr 117/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 września 2023 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - członek komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Łucja Fafińska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Karolina Rybarkiewicz – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi::
 
1) III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno;
 
2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo;
 
3) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/15 o powierzchni 0,0843 ha.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.09.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 62


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569306
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości