Zarządzenie Nr 117/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 października 2010r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2000r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „STOP- śmieciom do lasu” zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 

1. Janina Roman - przewodnicząca,

 

2. Elżbieta Koziej - wiceprzewodnicząca,

 

3. Anna Gałan - sekretarz,

 

4. Ewa Brzostowska - członek,

 

5. Edmund Kajetanek - członek.

 

§ 2. Gminna Komisja Konkursowa dokona oceny prac plastyczno-fotograficznych i sporządzi protokół.

 

§ 3. Komisja rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.10.2010, ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, odsłon: 819


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214756
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości