Zarządzenie Nr 116/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie przejęcia mienia po likwidowanym
Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzbarku
 
 
     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póz. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję komisję do przejęcia mienia po likwidowanym Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzbarku w składzie:
 
  1) Ewa Malinowska – przewodnicząca komisji
 
  2) Marek Wydrzyński – członek komisji
 
  3) Elżbieta Koziej - członek komisji
 
     § 2. Komisja kończy swoją pracę z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.08.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.08.2017, ostatnia aktualizacja: 21.08.2017, odsłon: 574


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219457
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości