Zarządzenie Nr 116/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2010 r.

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Ostróda lokalu, który przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.22 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U.z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Z zasobu mieszkaniowego gmina Ostróda wydziela się lokal mieszkalny położony w Turznicy 67 B, który przeznacza się na wynajem jako lokal socjalny.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2010, ostatnia aktualizacja: 18.10.2010, odsłon: 876


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474697
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości