Zarządzenie Nr 115/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1.  Tomasz Kosecki - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, gminie Ostróda, oznaczonych jako działki ew.:
 
  1. Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha;
 
  1. Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.08.2017, ostatnia aktualizacja: 18.08.2017, odsłon: 585


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219032
odsłon strony

Aktualnie mamy
87 gości