Zarządzenie Nr 114/2016
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
     § 1. 1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pan Marcina Konopki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.
 
     2. W skład Komisji wchodzą:
 
  1) Janina Roman - Przewodnicząca Komisji
 
  2) Andrzej Rykowski - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
  3) Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie
 
  4) Janusz Korniluk - Ekspert
 
  5) Tomasz Brzeski - Ekspert.
 
  3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 401.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.08.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.08.2016, ostatnia aktualizacja: 09.08.2016, odsłon: 752


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219416
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości