Zarządzenie Nr 114/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2012r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą: Adaptacja budynku nr 2 wraz z dobudową łącznika na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: Adaptacja budynku nr 2 wraz z dobudową łącznika na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”

 

powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Marek Wydrzyński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Niemanowska;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Zbigniew Tomczyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.10.2012, ostatnia aktualizacja: 31.10.2012, odsłon: 905


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527079
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości