Zarządzenie Nr 114//10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:

 

  - rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo.

 

Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:

 

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo.

 

W skład komisji wejdą:

 

Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

Arkadiusz Rudnicki - członek.

 

Jan Ignaczewski - członek.

 

Lila Brzózka - członek.

 

Roman Szewczyk - członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.10.2010, ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235904
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości