Zarządzenie Nr 114/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

w sprawie określenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy Ostróda.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam stawkę opłat za ogrzanie 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Ostróda w wysokości: 5,14 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja: 19.11.2007, odsłon: 1 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563893
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości