Zarządzenie Nr 114/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 pkt.1 i pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ostróda ,według katastru nieruchomości oznaczonych: obręb Górka dz. Nr 23/55 , obręb Pietrzwałd dz. Nr 215/2, obręb Tyrowo dz. Nr 331/2, obręb Stare Jabłonki dz. Nr 101/5, obręb Zajączki działki Nr 29/1 i Nr 29/5, obręb Samborowo działki od Nr 676/26 - do Nr 676/37.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 21.12.2004, ostatnia aktualizacja: 21.12.2004, odsłon: 944


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526772
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości